Negen maanden na de intentieverklaring om samen een Microsoft Innovation Center (MIC) Vlaanderen op