Internet demokratiserade masspublisering av information

Skype demokratiserade telefonin

YouTube demokratiserade TVn

 

Denna demokratisering har betytt att vem som helst kan publisera och utbyta information med varandra på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Enkelheten och möjligheten till näst intill kostnadsfritt informationsutbyte har bidragit till en utvecklingshastighet kring nya produkter och idéer som aldrig tidigare skådats.

 

Detsamma gäller inom företag där information tidigare funnits inlåst i ett ekonomisystems databas, i en försäljares excelark eller i huvudet på en av de anställda. Möjligheten att dela denna information via ett CRM system för att sen publicera ut den i dynamiska rapporter eller på portalsidor gör att alla kan nyttja informationen och på så sätt ökar produktiviteten inom företaget på samma sätt som setts vid tidigare demokratiseringar.

 

Se ett exempel på hur detta görs i en Excel pivottabell från Microsoft CRM (det kan ta lite tid att ladda så ha tålamod)

 

- David Orlander