Windows Sharepoint Services som är inkluderat i Windows 2003 server är ett mycket bra verktyg för att till exempel lagra dokument i eller publisera information på.

Kombinationen Microsoft CRM och Windows Sharepoint är oslagbar och det bäst av allt är att det är mycket enkelt att koppla samman.

Här följer en lista på fyra olika tips om hur du går tillväga:

  1. Visa ett Sharepoint dokument arkiv direkt i Microsoft CRM
  2. Skapa ett Microsoft CRM Dashboard i Sharepoint
  3. Använd List Web Part för Microsoft CRM och ladda ned den här
  4. Exponera affärsdata i Sharepoint web parts

- David Orlander