I Microsoft CRM Small Business Edition(SBE) finns en integration mot faxtjänsten i SBE server.

Här hittar du en artikel om hur du kan utnyttja faxintegrationen på bästa möjliga sätt 

- David Orlander