Fler skandinaviska Microsoft CRM bloggar !!

CRM-bloggen

 

CRM-bloggen

En blogg fra Microsoft Norge

Fler skandinaviska Microsoft CRM bloggar !!

  • Comments 1

Som jag tidigare nämnt försöker vi nu skapa ett större Norskt/Skandinaviskt community kring Microsoft CRM och ett väldigt viktigt inslag i detta är bloggar.

Tidigare har vi sökt information kring produkter på tillverkarnas sida. Detta går givetvis fortfarande bra men bilden blir inte riktigt lika nyanserad som vi kanske önskat oss.... En blog eller ännu hellre ett antal bloggar ger oss en mer rättvisande bild av produkten, både vad gäller dess styrkor och dess svagheter.

Här har vi en lista några norska och en svensk blog kring Microsoft CRM:

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera nyheter via Email

  • Som jag tidigare nämnt försöker vi nu skapa ett större Norskt/Skandinaviskt community kring Microsoft

Page 1 of 1 (1 items)