Hos i stort sett alla kunder jag varit ute oss har frågan om tillpassning av systemet kommit upp.

Kan vi ändra på fältnamnen? Är det möjligt att lägga till ett nytt objekt? Går det att göra förändringar på utseendet av Microsoft CRM?

Detta är alla naturliga frågor som kommer av att alla företag är olika och deras behov är vitt skilda från varandras. För att kunna möta och tillgodose kraven från våra kunder har vi försökt att göra systemet så tillpassningsbart som möjligt med minst möjliga inblandning av programerare.

Följande artikel visar hur du enkelt kan lägga till nya menyer i Microsoft CRM som sedan kan kopplas till antingen interna eller externa sidor.

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera på nyheter via Email