Har du någon gång velat använda dina förutdefinierade "views" vid en callout för att kunna skicka med exakt den datan du valt ut?

Säg att du skulle vilja skicka ut ett erbjudande om abbonemang på magasin till alla legekontor på Norstrand via en extern applikation. Du har förutdefinierat vyn så att de plockar ut de riktiga kontoren men vet inte riktigt hur du skall bete dig för att använda dig av den vid callouten

image

Läs mer om hur du gör Callouts med Filtered Views här

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera på nyheter via Email