Et tema som kanskje er litt ullent for mange av oss har vært dette med hvordan CRM matcher e-post. Altså: Hvordan inngående e-poster bli relatert til riktig objekt. Hvis en bruker sender ut en e-post til en kunde som er relatert til en sak i CRM, så bør jo kundens svar bli automatisk relatert til den samme saken, ikke sant? CRM har jo en innebygget funksjon for “tracking tokens”, altså en kode som legges på subject-feltet. En innkommende e-post med en slik kode vil trigge et søk i CRM for tidligere e-poster med samme kode. Hvis treff, så relateres den inngående e-posten til samme objekt som den “gamle” e-posten. Dermed beholdes hele konversasjonen relatert til samme objektet.

Dette er jo vel og bra, og det var også mulig i CRM 3.0. Men det er ikke alle som ønsker denne koden i subject feltet. I CRM 4.0 ble derfor en ny mulighet introdusert: Smart Matching. Dette er en algoritme som beregner sannsynligheten for at en inngående e-post er relatert til et objekt på basis av teksten i Subject feltet og hvem e-posten blir sendt til/fra. Egentlig er det slik i 4.0 at en “tracking token” bare øker treffsikkerheten til “Smart matchingen” – ihvertfall i standard konfigurasjon.

Men visste du at Smart Matching kan konfigureres ved hjelp av fire registry keys:

  • HashFilterKeywords: En definisjon av “søppel-ord” som skal ignoreres i subject-feltet. Som standard ignoreres alle ord i begynnelsen av subject som slutter med kolon, f.eks. “RE:” og “FW:”.
  • HashMaxCount: Maks antall ord fra subjekt-linjen som skal brukes i beregningen, etter at ignorerte ord er strippet bort. Standard-verdien er 20. Ord nr 21 blir da ignorert.
  • HashDeltaSubjectCount: Angir hvor lik subject-feltet må være for at mailen skal blir relatert til samme objekt, altså hvor stor nøyaktighet som kreves. Standard-verdien er null, dvs at subject linjen må være identisk (etter at søppel-ord er strippet bort).
  • HashMinAddressCount: Angir minimum antall sammenfallende mottakere og avsendere for at e-posten skal matches. Standard-verdien er 2, altså minimum treff på en avsender og en mottaker, evnt. flere sammenfallende mottakere. 

Her er det altså muligheter for å tilpasse funksjonaliteten i henhold til virksomhetens behov. Endringer i disse parametrene får ingen effekt for eksisterende e-poster i systemet, kun for nye.

Smart Matching kan skrues av med registry key DisableSmartMatching (sjekk KB artikkel 958084). Dessuten finnes det et verktøy for  å generere tracking tokens for eksisterende e-poster som mangler dette (fordi tracking tokens var skrudd av). Sjekk KB artikkel 969946). 

Flere detaljer om dette finner du her:

_Jorulf Beitland_

 Abonner på nyheter via RSS| Abonner på nyheter via E-post