Her er en oppskrift som greit beskriver hvordan du kan overføre dataene fra en Dynamics CRM organisasjon til en annen

http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2011/03/23/transferring-data-from-one-crm-organization-to-other-organization.aspx

Thomas