Att integrera mot Dynamics CRM 2011 kan göras på många olika sätt, här är en kort lista med olika resources som kan vara intressanta att se på:

- David Orlander