Vi har satt opp alle tre 2WIN treningene i januar (24/1, 25/1 og 26/1). Kurset er stykket opp i 3 dager, men disse hører sammen. Det er dermed en sterk anbefaling at man deltar på samtlige av de tre dagene.

Påmelding her: http://www.managementmill.no/pdck_partnerpesale.htm

Det er fortsatt plass til flere deltakere.


PDC Kurskatalogen for Partner Presale Academy

Partner Presales Academy – 2WIN KONSEPTENE

Det er et stort behov for å profesjonalisere presals i de fleste bedrifter. Vi har nå muligheten til å tilby sertifisering i 2WIN konseptene i Norge. Gjennom konseptene Demo2WIN , Discovery2WIN og Value2WIN er det mulig å få dette til. Demo2WIN gir metodikk for økt hit-rate og vellykkede demoer gjennom fokus på løsningens verdi. Discivery2WIN gir verktøy for å finne kundens behov gjennom analyser, samt effektivisering av denne prosessen. Value2WIN gir deg en mulighet til å få frem kundeverdien ved det dere skal tilby kunden.

Workshopdato i 2012 for Value2WIN: Tirsdag 24. januar, kl 09.00-17.00. Klikk her for påmelding

Workshopdato i 2012 for Demo2WIN: Onsdag 25. januar, kl 09.00-17.00. Klikk her for påmelding

Workshopdato i 2012 for Discovery2WIN: Torsdag 26. januar, kl 09.00-17.00. Klikk her for påmelding

Varighet: 8 timer per trening (fra 09.00 til 17.00)

Målgruppe: Pre-sales, konsulenter, rådgivere, salgssdir., salgssjef, KAM, salgskonsulent, bid, o.l.

Pris: NOK 5 900 eks moms pr kurs per person

Lokasjon: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3 på Aker Brygge: Nettside

Thomas