Vi får en del frågor från våra partners om hur du sätter upp en Dynamics CRM Online instans åt en kund. En beskrivning av tillvägagångssättet finner du på följande länk https://partner.microsoft.com/global/40129433

- David Orlander