Seminaret har som hovedfokus på ERP(Microsoft Dynamics AX). Professor Fred Selnes ved Høgskolen i Buskerud vil holde det første foredraget, hvor han snakker om betydningen av et effektivt samspill mellom de ulike komponentene i et forretningssystem. Selnes vil komme spesielt inn på samspillet mellom ERP og CRM.

For de som ønsker å melde seg på kan gjøre det her:

- Mustafa Øzbal