Denne bloggposten tar for seg hva du bør ta høyde for ved en oppgradering,