Jag tycker att det är otroligt viktigt med arkitektur som bottnar i en vald plattform och missionerar ständigt vikten av att inte lämna arkitektur till skäggiga gubbar som stannar på molnnivå. Låt de göra sitt lysande jobb men se till att någon kommer in och drar ner det i en konkret platta. Bottna och kom i mål eller spendera tusentals timmar på att rita otroligt vackert partitionerade modeller och misslyckas… Enkelt… Eller… Ok… Jag vet… Det är inte helt lätt…

Det intressanta är att på sista tiden har det blivit så bekvämt att skikta både arkitektur och nu även typer av arkitekter baserat på en så skarp, ren och andligt vacker gräns som WSDL. En av mina rädslor kring detta är att vi misslyckas med att se helheten, men vad är helheten för en ambitiös Solution Architect på Microsoftplattformen? Vår ödmjuka approach till denna härliga utmaning heter “Application Architecture Guide 2.0”.

Hur ser vi på domänintern arkitektur (nedanför WSDL med entity framework, linq och annat vackert) och domänextern arkitektur (på andra sidan WSDL med WS-* implementationer, ESB Guidance, ISB) och hur håller vi ihop detta med cross cutting mönster på vår plattform (DFO patterns, Healthmodelling…).

Att ha en förståelse för sektionerna nedan och hur de påverkar val av plattform ser jag som en lysande beskrivning på vad en Solution Architect skall sysselsätta sig med.

En sammanfattning av hela satsningen har ni nedan, projektet kommer att byggas vidare på codeplex med nya leveranser kopplade till tvåveckors iterationer.
Ta hand om er…

At night they would go walking ‘till the breaking of the day,
The morning is for sleeping…
Through the dark streets they go searching to see God in their own way,
Save the nighttime for your weeping…
Your weeping…