Εργαλεία για development

Windows Phone SDK 7.1 http://dev.windowsphone.com

(προαιρετικά:) Visual Studio 2010 (δωρεάν για φοιτητές από www.dreamspark.com)

 

Εκπαιδευτικό υλικό

Windows Phone Development for absolute beginners http://channel9.msdn.com/Series/Windows-Phone-7-Development-for-Absolute-Beginners

Windows Phone Jump Start http://create.msdn.com/en-US/education/catalog/article/wp7_jump_start

Windows Phone 7 samples http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff431744(v=vs.92).aspx

Δωρεάν e-books από το StudentGuru http://studentguru.gr/p/books.aspx

Windows Phone Training kit http://bit.ly/gkanatsioswp7trainingkit

 

 

Video tutorials στα ελληνικά:

TechDays http://www.techdays.gr/category/178.html

StudentGuru http://studentguru.gr/p/videos.aspx

Εισαγωγή με video tutorials http://www.youtube.com/studentgurugr 

Κατασκευή ενός puzzle game σε Silverlight: http://www.goodcat-trainings.net/ 

The Big Dummies Guide for Windows Phone Developer Resources http://weblogs.asp.net/bsimser/archive/2012/01/29/the-big-dummies-guide-for-windows-phone-developer-resources.aspx 

Microsoft Press e-book - Programming Windows Phone 7 http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24519

Developer blog: 31 days of Windows Phone: http://www.jeffblankenburg.com/2010/09/30/31-days-of-windows-phone-7/ 

 

Design

(video) Windows Phone UI and Design Language http://channel9.msdn.com/Events/MIX/MIX10/CL14

(video) The Tale of Two Apps: Making a Splash in the Windows Phone Marketplace http://channel9.msdn.com/Events/MIX/MIX11/OPN10

31 days of Windows Phone Metro Design http://ux.artu.tv/?page_id=190

Design resources for Windows Phone: http://dev.windowsphone.com/en-us/design

Sketchflow for Windows Phone: http://wp7sketchflow.codeplex.com/

Σχετικά με τη σχεδίαση εφαρμογών για Windows Phone http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff637515(v=vs.92).aspx

Expression Blend tutorials http://expression.microsoft.com

Metro style icons: http://templarian.com/project_windows_phone_icons/  http://metrodynamis.com/resource/icons-metro-style-social-icon-collection/ http://www.aha-soft.com/iconlibs.htm#phone7 http://www.aha-soft.com/iconlibs.htm#phone7

User experience design guidelines for Windows Phone: http://download.microsoft.com/download/D/8/6/D869941E-455D-4882-A6B8-0DBCAA6AF2D4/UI%20Design%20and%20Interaction%20Guide%20for%20Windows%20Phone%207%20Series.pdf

Metro design language for Windows Phone 7 http://www.microsoft.com/design/toolbox/tutorials/windows-phone-7/metro/

 Windows Phone Developing Tips & Tricks http://blogs.technet.com/b/student/archive/2012/03/30/helpful-windows-phone-developing-tips-amp-tricks.aspx

Δωρεάν εικονίδια για τις εφαρμογές σας http://www.syncfusion.com/downloads/metrostudio

 

Χρήσιμες βιβλιοθήκες

Silverlight toolkit for Windows Phone http://silverlight.codeplex.com/ (κατεβάστε την έκδοση με την sample εφαρμογή, μπορείτε να κάνετε φανταστικά πράγματα με το toolkit)

Launchers and Choosers http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff769556(v=vs.92).aspx

 

 

Χρήσιμα blog posts

How to create an infinite scrollable list with LongListSelector http://blogs.windows.com/windows_phone/b/wpdev/archive/2012/10/01/how-to-create-an-infinite-scrollable-list-with-longlistselector.aspx

Listbox, Why Art Thou Blanking? http://blogs.windows.com/windows_phone/b/wpdev/archive/2012/05/16/listbox-why-art-thou-blanking.aspx

Respond to User Input http://blogs.windows.com/windows_phone/b/wpdev/archive/2012/04/24/respond-to-user-input.aspx

Optimize Startup Time http://blogs.windows.com/windows_phone/b/wpdev/archive/2012/04/03/optimize-startup-time.aspx

Optimizing Apps for Lower Cost Devices http://blogs.windows.com/windows_phone/b/wpdev/archive/2012/03/07/optimizing-apps-for-lower-cost-devices.aspx

  

Ιδέες για κατασκευή εφαρμογών

Application ideas http://bit.ly/wp7appideas

Creating a simple RSS reader http://bit.ly/gkanatsiosrssreader και http://www.followmyfeed.net/

Tower Defense starter kit http://scripttd.codeplex.com/

Windows Phone Starter Kit for Schools http://code.msdn.microsoft.com/Windows-Phone-Starter-Kit-c3b8b2d2

Open source apps από το StudentGuru http://studentguru.gr/p/opensource.aspx

Αν δημιουργήσετε μια εφαρμογή στα ελληνικά, δείτε οπωσδήποτε αυτό το blogpost http://studentguru.gr/b/dt008/archive/2011/11/08/windows-phone.aspx

Οδηγίες για εγγραφή, ανέβασμα εφαρμογών και ρύθμιση πληρωμών για το WP Marketplace http://studentguru.gr/academics/communities/b/larissa/archive/2011/12/20/wp-marketplace.aspx

Useful posts

Drag & Drop in Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Drag_%26_Drop_in_Windows_Phone

Dropbox with Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Dropbox_with_Windows_Phone

HubTile in Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/HubTile_in_Windows_Phone

Accessing isolated storage when testing WP7 projects http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Accessing_isolated_storage_when_testing_WP7_projects

Application Bar for Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Application_Bar_for_Windows_Phone

Augmented Reality: Using GART http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Augmented_Reality:_Using_GART

Auto-scrolling ListBox for Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Auto-scrolling_ListBox_for_Windows_Phone

Basic Slider Control in Windows Phone 7 http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Basic_Slider_Control_in_Windows_Phone_7

CartoonMe - Gestures on Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/CartoonMe_-_Gestures_on_Windows_Phone

Changing the Background and Foreground Colors of Application Bar on WP7 http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Changing_the_Background_and_Foreground_Colors_of_Application_Bar_on_WP7

Checking network availability in Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Checking_network_availability_in_Windows_Phone

Checking the Internet connection type on Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Checking_the_Internet_connection_type_on_Windows_Phone

Collection of Value converters for Windows Phone apps http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Collection_of_Value_converters_for_Windows_Phone_apps

Create a random selection app for Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Create_a_random_selection_app_for_Windows_Phone

Create simple overlay in windows phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Create_simple_overlay_in_windows_phone

Creating a button with an image and text in Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Creating_a_button_with_an_image_and_text_in_Windows_Phone

Creating a simple colour matching game in silverlight for Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Creating_a_simple_colour_matching_game_in_silverlight_for_Windows_Phone

Creating and using a hosted server for backing up Windows Phone app data http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Creating_and_using_a_hosted_server_for_backing_up_Windows_Phone_app_data

Creating custom user control in Expression Blend for Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Creating_custom_user_control_in_Expression_Blend_for_Windows_Phone

Creating your own Windows Phone UI Controls using Microsoft Expression Blend http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Creating_your_own_Windows_Phone_UI_Controls_using_Microsoft_Expression_Blend

Custom splash screen with progress bar for Windows Phone applications http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Custom_splash_screen_with_progress_bar_for_Windows_Phone_applications

Detecting and handling multi-touch events in Windows Phone 7 applications http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Detecting_and_handling_multi-touch_events_in_Windows_Phone_7_applications

Enabling predictive text in a TextBox in WP7 http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Enabling_predictive_text_in_a_TextBox_in_WP7

Fetch device details in windows phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Fetch_device_details_in_windows_phone

File manipulation with IsolatedStorageFile on Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/File_manipulation_with_IsolatedStorageFile_on_Windows_Phone

How to capture screen programmatically in Windows Phone 7 http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/How_to_capture_screen_programmatically_in_Windows_Phone_7

How to control an animation in XML and in the code in your Windows Phone app http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/How_to_control_an_animation_in_XML_and_in_the_code_in_your_Windows_Phone_app

How to create a button with image for Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/How_to_create_a_button_with_image_for_Windows_Phone

How to create a Video/Audio/Image and Text based Quiz Game for Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/How_to_create_a_Video/Audio/Image_and_Text_based_Quiz_Game_for_Windows_Phone

How to create simple Background Agent in Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/How_to_create_simple_Background_Agent_in_Windows_Phone

How to debug data binding problems on Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/How_to_debug_data_binding_problems_on_Windows_Phone

How to detect camera availability in Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/How_to_detect_camera_availability_in_Windows_Phone

How to detect the 'Theme Background' being used in WP7 http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/How_to_detect_the_%27Theme_Background%27_being_used_in_WP7

How to embed and play a .wav file in Windows Phone 7 app http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/How_to_embed_and_play_a_.wav_file_in_Windows_Phone_7_app

How to encrypt your application data in Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/How_to_encrypt_your_application_data_in_Windows_Phone

How to parse JSON string http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/How_to_parse_JSON_string

How to play a streamed mp3 on Windows Phone 7 http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/How_to_play_a_streamed_mp3_on_Windows_Phone_7

How to use Facebook Graph API in Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/How_to_use_Facebook_Graph_API_in_Windows_Phone

Launchers and Choosers for Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Launchers_and_Choosers_for_Windows_Phone

Listbox handling in Windows Phone 7 http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Listbox_handling_in_Windows_Phone_7

Magnifying Video Brush in Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Magnifying_Video_Brush_in_Windows_Phone

Parse Local XML file in Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Parse_Local_XML_file_in_Windows_Phone

Saving Microphone stream to wave format in Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Saving_Microphone_stream_to_wave_format_in_Windows_Phone

Sound pattern matching using Fast Fourier Transform in Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Sound_pattern_matching_using_Fast_Fourier_Transform_in_Windows_Phone

Tilt Effect for Windows Phone http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Tilt_Effect_for_Windows_Phone

Tombstoning helper for Windows Phone 7 http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Tombstoning_helper_for_Windows_Phone_7

Using a Grid Helper image to Design WP Apps http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Using_a_Grid_Helper_image_to_Design_WP_Apps