Remix -kiertue rantautuu Helsinkiin keskiviikkona 30.9. tuoden mukanaan huippupuhujia jenkeistä.   Tapahtuma on web-kehittäjien ja  luovien ammattilaisten must -tapahtuma tänä syksynä!

Laita päivämäärä  kalenteriin, avaamme ilmoittautumisen elokuun aikana.  

 

Web-kehittäjille tarkoitettuja luentoja ovat, What’s new in Silverlight  3, Silverlight .NET RIA Services, Taking advantage of Expression Blend for  developers sekä  ASP.NET MVC.

Puhujina seuraavat ansioituneet veijarit:  Brad Abrams,  Adam Kinney ja  Jani Järvinen

 

Luovien ammattilaisten luentojen aiheita ovat mm.  Sketch Flow: Form Concept to  Production, Surface and NUI, Discovering Expression Blend 3 sekä  The  future of UX.

Puhujina  jenkeistä August de los Reyes (Creative Director for the  Windows  Platform Core Innovation Team)  sekä  Arturo Toledo (UX Technical Product Manager)

 

Terveisin, 

 

Tanja