Pasi Mäkinen on koonnut uusimmat  PDC09  Azure uutiset omaan  arkkitehtuuria käsittelevään  blogiin.

http://blogs.msdn.com/pasim/

 

Tanja