Video oppak fra NDC 2010 konferansen er nå tilgjengelige her.