Følg stegene her:
http://blogs.msdn.com/b/dpenorway/archive/2013/04/09/registrering-av-gratis-windows-store-bruker-for-studenter.aspx