MSDN Up North

Nyheter på norsk for utviklere i Norge

Browse by Tags

Tagged Content List
  • Blog Post: Slides fra MVP Live 2012 i Trondheim

    Takk for et godt oppmøte på MVP Live 2012 i Trondheim. Her er slidene fra foredragsholderne: Joar Øyen – Et skritt ut i skya Presentasjon: http://www.slideshare.net/joaroyen/ett-skritt-ut-i-skya-11722313 Kode: https://github.com/joaroyen/OneStepIntoTheCloud Morten Wennevik – Asynkron programmering I...
Page 1 of 1 (1 items)