MSDN Up North

Nyheter på norsk for utviklere i Norge

Browse by Tags

Tagged Content List
  • Blog Post: Nytt nasjonalt tilbud fra NNUG–NNUG Online

      NNUG inviterer nå internasjonale forelesere over Live Meeting og har hatt opp mot 100 deltakere på de 2 første møtene. Tilbakemeldingene så langt har vært fantastiske sier Niall Merrigan, nestleder i NNUG nasjonalt og initiativtaker til arrangementet. Hittil i år har K Scott Allen forelest om...
Page 1 of 1 (1 items)