Project Serveris on kaks mõistet – Generic ressurss ja Team-ressurss.

On väga oluline aru saada nende vahest.

GENERIC RESSURSS

Defineerin Project Serveris mingitele oskustele vastavad ressursid ja kasutan neid projekti planeerimisel. Generic ressurss on näiteks C# programmeerija, ASP.NET programmeerija, SQL-admin, AJAX-programmeerija jne. Seega, projekti planeerimisel lisan projektiplaani SQL-admini ja ASP.NET programmeerija. Enne projektiplaani publitseerimist vahetan need generic ressursid välja konkreetse inimese vastu funktsiooniga "Build Team from Enterprise -> Match" või "Substitution Wizard".

Seega – tegemist on 1:1 seosega ja projektijuht määrab lõpuks, et kes antud tööd tegema hakkab.

TEAM RESSURSS

Tegemist on rollipõhise tööülesande omistamisega. Mul on defineeritud Project Serveris ressurss, millele on märgitud külge omadus Team Assignement Pool ja antud vastav nimi – näiteks Team-Raamatupidajad, Team-Juristid, Team-Turundus. Loon projectis taski ja määran selle taski tiimile – näiteks Team-Turundus. Järgmiseks – kõik inimesed kes kuuluvad turunduse gruppi saavad endale selle taski ja kõigil on võrdsed võimalused seda taski endale haarata.

Seega – tegemist on 1:mitmele seosega, kus projektijuht määrab ära vaid tiimi kellele tööülesanne läheb ja tiimi sees liikmed ise otsustavad kes selle ära teeb.