On tekkinud taaskord päevakorda teema, et kuidas panna tööle Project Serveri peal Cube.

Peamiselt koosneb see kolmest osast (probleemist :-)
1) connection, 2) security, 3) tehnilised eeldused

 

1. SQL Server 2005 ja pane sinna peale SP2

2. Loo OLAP Repository andmebaas ja sinna sisse kaks tabelit.

a) loo andmebaas näiteks nimega "Analysis Services Repository"

b) Loo sinna sisse kaks tabelit järgmise käsuga:

CREATE TABLE [dbo].[OlapObjects] (
            [ID] [varchar] (36) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,
            [ParentID] [varchar] (36) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,
            [ObjectName] [nvarchar] (150) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,
            [ClassType] [int] NOT NULL ,
            [ObjectDefinition] [ntext] COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,
            [LastUpdated] [datetime] NULL ,
            [Changed] [bit] NULL ,
            [Version] [int] NULL
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO
CREATE TABLE [dbo].[Server] (
            [ObjectDefinition] [ntext] COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

c) anna vastloodud andmebaasile dbowner õigused grupile "SQLServer2005MSOLAPUser$SERVERNAME$MSSQLSERVER". Kui sellist gruppi pole (on juhtunud), siis tee ise vastav OLAP-grupp.

3. Loo Analysis serveri peale share askohaga "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\OLAP\DSO9".

a) Loo kataloog DSO9 (seda tõenäoliselt pole) NB! keskel on suur täht O, mitte number null 0.

b) Jaga see kataloog välja ning pane share nimeks: MSOLAPRepository$ ja anna OLAP-grupile Full-õigused.

c) Anna ka kataloogi enda peal failisüsteemi tasemel OLAP-grupile full-õigused

4. Ava Analysis serveri admin. Paremklõps serveri nimel ning properties ja tee linnuke "Show advanced properties"

a) DSO / LocksDirectory - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\OLAP\DSO9

b) DSO / RemoteLocksDirectory - \\SERVER\MSOLAPRepository$

c) DSO / RemoteRepositoryConnectionString - Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Data Source=SERVER;Initial Catalog=Analysis Services Repository

d) DSO / RepositoryConnectionString - Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Data Source=SERVER;Initial Catalog= Analysis Services Repository

5. Analysis serveri admin. Paremklõps serveri nimel ja vaheleht Security.

a) lisa siia OLAP-serveri grupp.

6. Project Serveri peale installeeri SQL serveri komponendid. Mine aadressile: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=50b97994-8453-4998-8226-fa42ec403d17&DisplayLang=en

a) Installeeri sqlncli.msi

b) Installeeri SQLServer2005_XMO.msi

c) Installeeri SQLServer2005_BC.msi

7. Ava OLAP-serveri administreerimise grupp ja lisa sinna järgmised kasutajad

a) Teenuse account, mille alt käib SharePointi SharedService-i application Pool

b) Project Serveri Queue account. Selle leiab Project Server - Run - services.msc - Microsoft Office Project Server Queue Service)

c) Account mille alt käib Analysis Service. Selle leiab Analysis Service - Run - services.msc - SQL Server Analysis Services (MSSQLSERVER).

NB! Punktis 4. kirjeldatud toiming täidab ära ühe msmdsrv.ini faili, mis asub kataloogis C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\OLAP\Config. Võta see fail lahti ja leia sealt sektsioon <DSO>. See osa on krüpteeritud.

Kui tahad olla kindel, et selles sektsioonis on õige info, siis seda võib üle kirjutada - Analysis server krüpteerib selle ise hiljem jälle ära. Aga siinkohal siis korrektne sisu antud sektsioonile:

<DSO>
<RemoteRepositoryConnectionString>Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Data Source=SERVERNAME;Initial Catalog=DATABASENAME;</RemoteRepositoryConnectionString>
<RepositoryConnectionString>Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Data Source=SERVERNAME;Initial Catalog= DATABASENAME;</RepositoryConnectionString>
<RemoteLocksDirectory>\\SERVER\MSOLAPRepository$</RemoteLocksDirectory>
<LocksDirectory>C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\OLAP\DSO9</LocksDirectory>
</DSO>

NB! ülaltoodud DSO sektsioonis pead jälgima et ei oleks ühegi tagi sees reavahetust.

Vaata lisaks artikleid - kõik need kirjeldavad sisuliselt sama asja.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc197552.aspx 
http://netsleeper.spaces.live.com/blog/cns!2D6B305EBBD50AA5!190.entry
http://projectified.typepad.com/boricua/2007/02/building_the_ol.html