image

Channel 9 har lagt ut en bra video som viser en del eksempler og tar også en gjennomgang av ‘.toolbox’ som inneholder en del materiale for å komme seg opp å kjøre på dette området.

http://channel9.msdn.com/shows/SilverlightTV/Learning-Silverlight-and-Blend-with-toolbox-Silverlight-TV-29/