Vi har akkurat publisert et nytt white paper rundt høy oppetid på SQL Server. Inneholdet er hentet fra og basert på noen av de større kudene som kjører kirtiske løsninger på SQL Server. Det tar for seg de fem mest vanlige scenarioene for å møte kravene man har rundt høy oppetid og disater recovery.

http://download.microsoft.com/download/5/B/D/5BD13FFA-5E34-4AE1-9AA0-C6E6951B8FC8/SQL Server 2008 R2 High Availability Architecture White Paper.docx