Microsofts Windows Server AppFabric Customer Advisory Team ( CAT) har lansert en ny blogg hvor det dukker opp en del informasjon rundt AppFabric (både Windows Server AppFabric og Azure AppFabric), WCF, WF, BizTalk, data modeling og StreamInsight. Hvis disse temaene er av intresse for deg bør du nok følge med på denne bloggen.

Bloggen finner du på http://blogs.msdn.com/b/appfabriccat/