image

Ja, da har produktteamet vært på ballen igjen og fått oppdatert BizTalk Server posterne.