Det lages en god del slike guider som tar for seg ulike områder (ser alle guider på Microsoft IPD). Denne guiden tar spesielt for seg SQL Server 2008 og 2008 R2. Den hjelper organisasjoern med å adressere en rekke beslutninger som må tas i forbindelse med design og planlegging av implementering av en SQL Server infrastruktur. Det som adresseres er områder som behov for roller og komponenter i infrastruktur, og konfigurasjon av feiltoleranse for å møte kravene som stilles. Dette bør hjelpe deg et stykke på vei for planlegging og å få til et optimalt design.image

Figuren til høyre viser flyten av beslutninger som må tas.

Nedlasting av SQL Server IPD Guide [link]