Under Pass Summit 2010 i begynnelsen av november lettet Reporting Services teamet litt på sløret rundt ‘Project Crescent’ som er en del av clip_image002[6][4]SQL Server ‘11’(kodenavn Denali). Dette prosjektet dreier seg hovedsakling om å lage et nytt brukergrensesnitt som dekker behovene man har for å gi bedre innsyn i dataene og i det hele tatt ha mer moro med dataene. Dette er noe helt anderledes enn det vi har sett tidligere. Mer informasjon og en liten video finner du på bloggen til teamet [link].

CTP1 av SQL Server ‘Denali’ er allerede lagt ut [link], men vi kommer ikke til å se Crescent før i CTP2. SQL Server ‘11’ er planlagt ferdig i løpet av 2011.