Platon i samarbeid med Microsoft kjører en Technology Camp med fokus på Business Intelligence 30. august. Camp’en har en veldig

interessant agenda og foredragene er basert på praktisk erfaring fra konsulentene til Platon.

Mer informasjon om agendaen og påmelding finner du her: http://no.platon.net/Default.asp?Id=1998