Det har vært ganske stille fra meg på denne bloggen i det siste. Jeg har siden nyttår gått over i ny rolle og kommer til å fokusere 100% på Windows Azure/Cloud Computing/Nettskyen, og jobbe mot system/service-integratorer. 100% blir kanskje litt feil ettersom det i mange år fremover kommer til å dreie som om hybrid scenarioer hvor noe kjører i datasenteret, noe kjører hos de som drifter og noe kjører i nettskyen. I veldig mange scenarioer skal de ulike applikasjonene som kjører i ulike miljøer, kommunisere med hverandre. I andre scenarioer kan det være hensiktsmessig og legge deler av funksjonaliteten til en (legacy) applikasjon i nettskyen, for eksempel  for å nå en mobil feltstyrke. Det er VELDIG mange scenarioer som dukker opp når man begynner å diskutere dette området.

Jeg er ganske sikker på at nettskyen de neste 10 årene kommer til å endre måten IT opererer på idag. Vi som jobber innenfor IT har en spennende tid i møte med alle mulighetene som kommer med plattformene som realiseres i nettskyen.