Lars Wilhelmsen - ny MVP Lars Wilhelmsen fra Miles AS har nettopp blitt tildelt tittelen MVP – Most Valued Professional. Lars er en av de første i Norge som sertifiserte seg på Windows Communication Foundation og er en solid bidragsyter i diskusjonsforumer og NNUG. Lars er styremedlem i NNUG Oslo og ofte å se på de mange ulike utviklerarrangementene som finner sted i løpet av året. Lars er den tredje nye MVP’en siden juli 2008. Vi gratulerer så mye!

Les mer om MVP-programmet her