Som mange kjenner til, deler Microsoft ut en hederstittel som kalles Most Valuable Professional, eller MVP. Denne tittelen deles ut til folk som har utmerket seg spesielt gjennom sitt arbeid med Microsofts teknologier. Tittelen gjelder for ett år av gangen og inkluderer en invitasjon til Microsofts hovedkontor, et eget MSDN-abonnement og muilgheter for å bygge nettverk direkte med Microsofts produktgrupper. De som ble tildelt tittelen denne gangen er Terje Sandstrøm (Team System), Pål Fossmo (Visual C#) og Joar Øyen (Connected System Developer). Vi gratulerer!

Lyst til å bli MVP? Les mer om programmet her