Mange kunder har meldt tilbake at de ser på SharePoint Designer som en naturlig forlengelse av SharePoints funksjonalitet og mener derfor det burde legges ved som en del av SharePoint. Det har vi gjort noe med, og SharePoint Designer er nå blitt gratis. Alle som har MSDN-abonnement og allerede tilgang til SharePoint Designer vil fra 1.april også få tilgang til Expression Web.

Les mer om denne endringen her