Microsoft gjorde nylig rammeverket ASP.NET MVC tilgjengelig under Microsoft Public License (MS-PL). MS-PL er en OSI-godkjent åpen kildekode-lisens. MS-PL har ingen plattformbegrensninger og gir utstrakte rettigheter til å modifisere og redistribuere kildekoden.

Les mer om ASP.NET MVC på bloggen til Scott Guthrie