Scott Guthrie er mannen som leder Microsofts utviklingsavdeling og er en svært aktiv mann. Nylig var han på en aldri så liten Europa-turné og i den sammenheng ble det gjort opptak av to av foredragene han holdt. Foredragene handler om Visual Studio 2010 + .NET 4.0, og ASP.NET MVC 2. Disse kan du se på Channel 9 nå.

Scott Guthrie om VS2010 + .NET 4 | Scott Guthrie om ASP.NET MVC 2