Vi satt nylig opp et seminar om SQL Server 2008 R2 for utviklere. Dette seminaret ble fullt på ufattelig kort tid. Dermed satt vi opp et seminar til, og nå er dessverre også dette fullt. Vi vil gjøre opptak av sesjonene og distribuere senere. I tillegg jobbe vi med å finne nok en dato før jul. Om vi klarer det, blir alle som står på venteliste invitert til å delta på dette. Følg med på MSDN for mer informasjon.