För att sprida kunskapen om test och Microsofts testverktyg kör jag en serie med 3 online-seminarier. Alla seminarier spelas in – se länk nedan.

De 3 seminarierna har olika teman:

1. Test – hur gör man?

Test- och kvalitetsvärlden är en stor och ibland snårig värld och den första resan in i den kan te sig krånglig och svårbegriplig. Det kan kännas svårt att veta hur man börjar, vilka som ska vara inblandade, hur mycket resurser man ska lägga på olika tester, etc.

I denna webcast ger vi en grundläggande bild av fenomenet test och beskriver frågeställningar som typiskt dyker upp när man börjar med test. Ämnen som behandlas inkluderar:

 • Varför testar man – egentligen?
 • Vad är en teststrategi? Måste man ha en?
 • Vilka är inblandande i en testverksamhet?
 • När har man testat klart?
 • Olika typer av test
 • Typiska mätvärden i en testverksamhet
 • Tillgängliga verktyg

Sändningsdatum: 2012-01-18 14:00 CET

2. Microsofts testverktyg

Microsoft är världens kanske mest kända företag inom IT. Vår produkt- och tjänstekatalog innehåller hundratals produkter, ifrån operativsystem och databasmotorer till spelkonsoller.
Sedan 2005 har utvecklare, designers och testare kunnat använda Visual Studio som sitt verktyg för att snabbt och enkelt kunna skapa applikationer med hög kvalitet. I sin senaste version, Visual Studio 2010, har testfunktionaliten blivit ännu bättre och en helt nytt verktyg, Microsoft Test Manager, tillkommit.

I denna webcast berättar vi om och visar Visual Studio 2010 ur ett testperspektiv med fokus på aktiviteter relaterade till test och QA. Ämnen som behandlas inkluderar:

 • Anpassning till olika utvecklingsprocesser (Agile/SCRUM, Waterfall, etc.)
 • Kravhantering
 • Testhantering
 • Hantering av testmiljöer
 • Defekthantering
 • Rapportering/statistik
 • Spårbarhet
 • Automatiserade funktionstester
 • Prestandatester
 • Produktpaketering

Sändningsdatum: 2012-02-15 14:00 CET

3. Att hantera sin testmiljö

En av de största utmaningarna en testverksamhet har är att hantera sin testmiljö. För att kunna verifiera en applikation/patch/buggfix/addin på ett pålitligt och säkert sätt krävs en representativ testmiljö med rätt OS, patchar, applikationer och testdata. Denna testmiljö ska också kunna återsställas/återskapas på ett enkelt sätt inför nästa testiteration. Ska flera miljöer stödjas blir utmaningen ännu större – särskilt som denna hantering ska ske på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt.

I denna webcast berättar och visar vi ”Lab Management”, en tilläggsprodukt till Visual Studio för att kunna hantera virtuella testmiljöer. Ämnen som behandlas inkluderar:

 • Generella krav på testmiljö
 • Att bygga en virtuell testmiljö
 • Att koppla tester till testmiljöer
 • Automatisk verifiering av ”Nightly builds”
 • Resurskrav

Sändningsdatum: 2012-03-14 14:00 CET

Alla seminarier ges på svenska med engelskt material. Seminarierna är naturligtvis kostnadsfria.

För att anmäla dig till ett seminarie, skicka ett mail till Anmälan Online-seminarie

Inspelningarna av seminarierna och presentationsmaterialet finns att ladda ned på: Swedish webcasts