{Nedenstående er til diskussion på twitter #dk2020}

Innovation. Alle snakker om det. Det er vejen frem for Danmark. Det er vejen ud af krisen. Det er vejen til succes. Det er det vi skal leve af. Det er det vi er gode til.

Men er IT branchen i Danmark innovativ eller er vi “bare” kreative?

“Innovation og kreativitet nævnes ofte som to nærmest identiske eller i hvert fald nært sammenbundne begreber. Imidlertid kan man adskille de to ved at se kreativitet som det at skabe nye ideer, mens innovation er at implementere dem i verden. Den kreative idé eller det kunstneriske værk har således en værdi i sig selv, og vurderes (i hvert fald i første omgang) primært af dets skaber. Til forskel for dette, så må noget, for at kunne tælle som en innovation, have vist sig at skabe værdi enten som profit eller på en anden måde. Innovation er, når den gode idé er iværksat.” [INNOVATION – hvad er meningen]

Sagt på en anden måde, så er innovation implementeringen af en kreativ ide, der giver værdi. Kreativitet/nytænkning er en forudsætning for innovation.

Det betyder alt, når man starter virksomhed (eller udviklingsprojekter for den sags skyld), at man ved om organisationen både har kreative og innovative kompetencer. Hvis ikke, så må man indgå partnerskaber, rekruttere eller outsource.