• IKT-bloggen

  Matematikkunskaper går att höja med hjälp av IT - vi visar hur den 28-29 januari

  • 0 Comments

  Matematikkunskaper går att höja med hjälp av IT - vi visar hur den 28-29 januari

  Sverige hamnar på näst sista plats bland tio länder som jämförs i en internationell studie av avancerade kunskaper i matematik i gymnasieskolans sista år. De svenska resultaten i både matematik och fysik har dessutom försämrats kraftigt sedan motsvarande studie 1995. Men det finns skolor som tagit nya grepp för att öka intresset och därmed kunskapsnivån på skolan.

  På John Bauer i Örebro har Informations & Kommunikationsteknik, IKT, givit resultat.  Resultaten för de elever som jobbat med entreprenöriell matematik i de nationella proven ger tydliga svar på att det går att förändra:  
  Matematik A  är  88,3 % godkända eller bättre. Här hade de  innan de nya arbetssättet med IKT infördes legat runt 75 %.
  I matematik B är 70% godkända eller bättre. Här har de tidigare pendlat i resultat mellan 30-50 %. Men det har också fått andra positiva effekter.  
  John Bauer i Örebro har fördubblat antalet elever som väljer att fortsätta med matematikkurser över kurs B. Gällande kursbetyg så är det framförallt i matematik B som de ökat antalet elever som når målen. Från tidigare ca 50% till det senaste resultatet som hamnar på ca 80%.

  På mattebiennalen den 28-29 januari kommer vi finnas på plats och tillsammans med verksamma lärare visa praktiskt hur man använder IKT i undervisningen. Läs mer och anmäl dig på www.microsoft.se/matte

  /Anna Erman

 • IKT-bloggen

  Microsoft Kommundesign 4.0 släppt

  • 0 Comments

  Som ytterligare ett led i Microsofts satsning på svensk offentlig sektor släpps nu MSKD 4.0 – en infrastrukturell referensdesign baserat på en modern och standardiserad infrastruktur med fokus på enkel hantering, kostnadseffektivitet och Grön IT. MSKD 4.0 är ett tydligt och konkret sätt att omfamna teknik som t.ex. Windows 7, Server and Domain Isolation och molnbaserade tjänster i ett sammanhang, varför vi därmed vågar påstå att MSKD aldrig varit så konkret och välutarbetat för de utmaningar svenska kommuner står inför. Här hittar du information

   

  MSKD 4.0 finns tillgänglig för nedladdning här

  En Executive Breifing om MSKD 4.0 hittar du här

  Kontakt med MSKD-teamet får du här 


  /Anna Erman 

 • IKT-bloggen

  Åtta lärare köar till 2 datorer

  • 0 Comments

  På Mariaskolan i Stockholm köar 8 lärare till 2 datorer. Varje dag ska frånvaron registreras, lektioner planeras och följas upp, läraren ska sköta annan daglig administration och kommunicera med föräldrar samt samverka med arbetslaget. Och allt detta ska ske med 4 personer på varje dator.

  På Mariaskolan finns lärare som givit upp köandet och för privata pengar inhandlat en PC - vilken annan tjänsteman på kommunen skulle acceptera att behöva köpa sin egen arbetsutrustning - mitt tips - inte en enda!

  Här berättar lärarna på Mariaskolan själva om sin situation

  /Anna Erman 

 • IKT-bloggen

  Lärarna sista tjänstemannagruppen utan personlig dator

  • 0 Comments

  Skolan har till uppgift att utbilda barn och ungdomar så att de har rätt förutsättningar och kunskaper för att gå vidare till fortsatta studier och arbetslivet. Men trots att kunskapssamhället kräver god förmåga att söka, analysera, bearbeta och även kommunicera information så saknar skolan de centrala verktygen för att fullt ut kunna ge elever den IT-kunskap de behöver. I 9 av 10 grundskolor saknas det centrala verktyg för alla lärare - och för elverna ser det ännu sämre ut.

  Det är dags att se skolan som basen för Sveriges välfärd - vi behöver de vassaste kunskapsarbetarna - då behöver vi också ge lärarna de vassaste verktygen för att kunna leverera!

  Metta Fjelkner - ordförande i Lärarnas Riksförbund uttalar sig i Rapport om detta stora problem. Ge lärarna en chans nu!

  /Anna Erman 

Page 1 of 1 (4 items)