• IKT-bloggen

  Musik i nya Windows Live Messenger Betan

  • 0 Comments

  För dig som gillar att lyssna på musik medans du arbetar så finns numera en funktion I nya Windows Live Messenger Betan så klicka på den lilla radiomasten. Där har du möjlighet att välja mellan MixMegapol till Voice etc.

  Nedan hittar du länken till Helenas blogg om Windows Live tjänsterna där du kan få mer bra tips.

  http://windowslive.se/mvh/

  Ha en bra radiodag!

  /Eva Pethrius

 • IKT-bloggen

  Botkyrka kommun satsar på skolan

  • 0 Comments

  Att utbilda i en multikulturell miljö är en utmaning eftersom alla barn har rätt till en utbildning. Utbildning är dessutom nyckeln till arbetsmarknaden och möjligheten till en större valfrihet i livet. I Botkyrka kommun har man vänt trenden och har minskat antalet unga som lämnar skolan med ofullständiga betyg. Det har krävts insatser på flera olika nivåer. Lärarens engagemang och insats har visat sig särskilt betydelsefull. Men även att sätta in individuella insatser och förse barn med särskilda behov med rätt verktyg.

  Under seminariet visade Leif Sunesson verktyg för specialpedagogik som ingår i Officepaketet samt i Windows 7. Vi visade även gratisapplikationer som kan lösa utmaningar kring samarbete och kommunikation. Är du intresserad av att veta mer om våra verktyg - kontakta anna.erman@microsoft.com  

   


  /Anna Erman

 • IKT-bloggen

  Sviker skolan de sköraste barnen?

  • 0 Comments

  Under debatten “Utbildning som skyddsnät för utanförskap” framgick det med tydlighet att Sverige sviker barnen som LVU´as och deras utbildningsbehov. Det står i lagen att dessa barn har rätt till utbildningen men den är oftast undermålig eller saknas. Under 2010 så har Skolinspektionen för första gången i Sveriges historia gjort nedslag i dessa verksamheter utifrån ett lärande perspektiv och här enas panelen om att det behöver göras mer.

  Bilder samt ljudupptagning finns från seminariet.

   Ljudfilen laddas ner här.

  Fredrik Malmberg, Barnombudsman

  Bertil Östberg Statssekreterare Utbildningsdep.

  Carin Götblad, Länspolismästare

  Cecilia Garme, Moderator

  Charlie Hansson, VD Chas

  Eva Pethrus, Skolutvecklingschef Microsoft

  Karl-Henrik Nanning, Socialnämndens Ordförande Håbo


  /Eva Pethrus

 • IKT-bloggen

  Fler än 400 personer har besökt vårt IT-café på Almedalen

  • 0 Comments

  Det har varit varmt, soligt och fullsatt IT-café med många intressanta diskussioner under Almedalens första dagar. Fler än 400 personer har surfat, ställt frågor, fått demo av det nya Office 2010-paketet samt ventilerat sina åsikter om Microsoft - ris och ros. Inte minst har vi haft besök av Piratpartiet - välkommen du också! Vi har öppet varje dag 09.00-17.30. Hästgatan 4.

   


  /Anna Erman

 • IKT-bloggen

  Utbildning som skyddsnät mot utanförskap

  • 0 Comments

  Tisdag morgon på Briggen Tre Kronor genomfördes en debatt med fokus på hur utbildning kan vara ett skyddsnät mot utanförskap. I panelen satt Länspolismästare Carin Götblad, Statssekreterare Bertil Östberg, Charlie Hansson, VD Chas, Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Karl-Henrik Nanning, Socialnämndsordförande i Håbo och diskuterade hur skolan kan vara en preventivåtgärd för att undvika de kriminella gängens rekrytering av ungdomar genom att lyckas med kunskapsmålen. Lupita Svensson fil.dr. från Malmö Högskola nämnde hur 200 barn frihetsberövas pga allvarliga brott. Några indikatorer för att hamna i riskgrupp för ökad rekryteringen in i kriminella gäng är bl.a. barnets höga frånvaro från skolan samt föräldrarsutbildningsnivå. Lupita nämnde i sin presentation också hur utvecklingsländer satsar mycket på läs- och skrivinlärningen för att stärka lärandet.

  Carin Götblad, nämnde under debatten sin rapport "Kriminella grupperingar-motverka rekrytering och underlätta avhopp" där 5000 ungdomar under 21 år ligger i riskzonen för att rekryteras in i kriminalitet. Där kan ökat stöd till föräldrar samt tidiga insatser minimerar risken för inträde till kriminella gängen och skolan är en viktig del i detta arbete. Carin var tydlig med att kunskapen finns om vad som borde göras och nu måste det skridas till handling. Dessutom krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete från myndigheter och andra berörda parter för att skapa förändringen.

  Statssekreterare Bertil Östberg påvisade det stora behovet av att fortsätta att bygga Kunskapensskola där kunskapsmålen skall uppnås via ökat stöd från ämneskunniga lärare. Inte minst den nya möjligheten som kommer under hösten 2011 med den nya lärarutbildningen.

  En generell summering av dialogen var att ett;

  1. Ökat stöd för att följa upp barn som uteblir från skolan och snabbt ge återkoppling till föräldrar

  2. Mer individanpassad utbildning

  3. Ge barn som befinner sig i familjehem el institutionsplacerad kontinuitet i skolgången

  4. Öka tryggheten i skolan samt kunskapsmålen

  5. Ökad samverkan mellan olika myndigheter

  Detta ger barnen möjlighet att nå målen i skolan och därigenom undvika att de rekryteras in i kriminalitet.


  /Eva Pethrus

 • IKT-bloggen

  Fullsatt på eftermiddagens Afternoon IT om skolan

  • 0 Comments

  Under eftermiddagen debatterades utmaningarna med att utbilda i en multikulturell miljö.  Något som som berör ett stort antal kommuner. Erik Nilsson, Skolchef i Botkyrka kommun, har både erfarenhet av utmaningarna men också en vision och handlingsplan för att säkerställa att fler unga i Botkyrka, oavsett härkomst, lämnar skolan med kunskaper för att få jobb och fungera i samhället. En av de viktigaste grundstenarna är enligt Erik Nilsson är språket - att ha ett rikt språk oavsett vilket språk man talar -  och en annan är lärarnas kompetens.

  Microsofts Leif Sunesson visade hur IT kan fungera som ett stöd både för individen och läraren i denna situation. Bland annat demades funktioner för språkstöd i nya Office 2010 samt gratisapplikationer som hjälper barn med annat modersmål än svenska att ta del av skrivet material och hur tekniken kan underlätta de som har skrivsvårigheter att få texten uppläst.

  Det blev en intressant diskussion med pubilken som hade stor kunskap om skolan.


  /Anna Erman

 • IKT-bloggen

  Intel visar upp sin nya Classmate PC i Almedalen

  • 0 Comments

  Microsoft fick fint besök i Almedalen av Carl-Daniel Norenberg från Intel som hade med sig den nya versionen av Intels Classmate PC.

  En imponerande liten dator visade det sig, eller vad sägs om vridbar pekskärm, penna som fungerar på skärmen, sköljsäker, stötsäker för tapp från upp till 1,5, inbyggd och vridbar webkamera m.m.

  Självklart kör den Windows 7 och klarar Office 2010 galant vilket ger en mycket spännande lärmiljö för elever i de lägre åldrarna.

   

  /Leif Sunesson

 • IKT-bloggen

  Nu är vi på plats i Almedalen: 30 grader varmt och fullt med folk

  • 0 Comments

  Är du i Almedalen? Välkommen förbi Träffpunkt Microsoft på Hästgatan 4 vid Donnersplats. Där du kan surfa på våra datorer, testa Office 2010 och Windows 7. Du kan också inspireras av några unga studenter som skapat spel för Surface och ta del av det senaste inom tekniken. Så välkommen förbi på en kaffe i sommarvärme.


  /Anna Erman

Page 1 of 1 (8 items)