• IKT-bloggen

  Filmtips (90 sek) för nya användare av OneNote 2010: Hur man strukturerar sitt innehåll

  • 0 Comments

  Den första frågan när man börjar använda OneNote är –“Hur strukturerar jag min information?”

  I den här filmen så får du på 90 sekunder en genomgång i hur detta fungerar.

  OneNote 2010–hur man strukturerar sitt innehåll.


  /Leif Sunesson

 • IKT-bloggen

  Affischer till skolan

  • 0 Comments

  Från tid till annan så får vi frågan om vi har affischer för klassrummen. Här kommer en länk där lärare kan ladda ner affischerna och trycka ut de som de finner användbara.

  http://www.microsoft.com/education/teachers/posters.aspx

  Nedan är affischen för Worldwidetelescope.


  /Eva Pethrus

 • IKT-bloggen

  Simulator för att öka förståelse för elever med kognitivt funktionshinder

  • 0 Comments

  Undrar du hur man upplever tillvaron om man har någon form av kognitivt funktionshinder (ex ADHD, Aspergers syndrom, Dyslexi)

   

  Kognitionssimulatorn visar en simulering av ett klassrum där en högstadieklass genomför en lektion i svenska. Lektionen innehåller en diktamen och en övning i läsförståelse. Tanken är att du med kognitionssimulatorn ska kunna påverka upplevelsen av det som händer i klassrummet på ett sätt som liknar upplevelsen för personer med ADHD, Aspergers syndrom eller Dyslexi. Det gör du genom att aktivera olika filter

   

  Här hittar du simulatorn 


  /Anna Erman

 • IKT-bloggen

  Att leda en skola i förändring - Stockholm Stad och Microsoft bjuder in

  • 0 Comments

  Med denna workshop vänder vi oss till skolledare och biträdande rektorer samt ansvariga för skolutvecklingen i Stockholms stad som inser vikten av att sätta sig in i och ta tag i det förändringsarbete som skolor världen över står inför i dag. Vi har bjudit in professor Michael Fullan som är en välkänd auktoritet och inspiratör inom detta område. Anmäl dig till anna.erman@microsoft.com . Datum 6 september. Hos Microsoft i Akalla Finlandsgatan 30, kl 08.30-16.30

  Workshopen omfattar 5 moduler:

  1. Förändringsprocessen - hur införa förändringar på bästa sätt
  2. Kärnan i undervisning och inlärning
  3. Kärlek, tillit och motstånd
  4. All systems go 
  5. Fallstudier

  Michael Fullan hör till världens ledande profiler inom skolans förändringsarbete. Han har skrivit en rad uppmärksammade böcker inom området och är engagerad i förändringsprojekt över hela världen. Han är professor Emeritus vid Ontario Institute for Studies in Education vid Universitetet i Toronto, Canada. För närvarande är han närmaste rådgivare till utbildningsministerni Ontario.


  /Anna Erman

Page 1 of 1 (4 items)