Browse by Tags

Tagged Content List
  • Blog Post: Skolorna i Västerås får mer tid över till undervisningen

    Det som startade som ett pilotprojekt med Nybyggeskolan i Västerås som testskola har nu utvecklats. I dag har samtliga skolor i Västerås som valt pc med Windows för eleverna gått över till Microsoft Windows Intune. Det betyder att det finns 3600 datoranvändare...
Page 1 of 1 (1 items)