Browse by Tags

Tagged Content List
  • Blog Post: Så ska näringslivet höja svenska elevers mattekunskaper

    Matematikkunskaperna blir allt sämre i Sverige och vi rasar i internationell ranking. Jämfört med andra länderna har svenska skolor färre mattelektioner. Bara två tredjedelar av timmarna som elever i andra EU/OECD-länder har. För att råda bot på den...
Page 1 of 1 (1 items)