GTMene er Microsofts fokusområder. De tar utgangspunkt i et sett med kundebehov, beskriver hvilke scenarier som kan løse disse kundebehovene - for så å knytte opp Microsofts produkter i disse scenariene.

For partnerne våre, er det helt avgjørende å vite hvilke GTMer Microsoft kjører. All markedskommunikasjon, opplæring og partneraktiviteter drives gjennom GTMene. Microsoft Norge kjører tre hoved GTMer i FY05 (juli04 - juli05):

- Operational Efficiency and Productivity
- Connected Productivity
- Connected Systems

Eksemplet under viser hvordan "Operational Efficiency and Productivity" kommuniseres:

 

Scenario1: Connected  Productivity  Infrastructure

Målgruppe: IT Professional

Utfordringer som adresseres:

Highly available secure email infrastructure

Secure, remote and Mobile access.

Infrastructure for optimized team productivity

Produkter som kan være med på å løse utfordringene:

Outlook Server 2003,

Exchange 2003, AD/WS03, ISA, MMC/MOM, OWA,

Smartphone, SPS, Office

 

Scenario2: Improved Operational Efficiency

Målgruppe: IT Professional

Utfordringer som adresseres:

Rising cost of managing infrastructure

Securely extending access to apps & files to out of office users

Rising cost of managing user ids, credentials and access to info assets

Produkter som kan være med på å løse utfordringene:

SQL, VS05, AppCompat Mode,

Exchange, Patch Management, VPN + Quarantine,

Storage Replication . . .

 

Scenario3: Servers for Small Biz

Målgruppe: Small Business Owner

Utfordringer som adresseres:

Need to get more value out of the business’ PCs and people

Our server system needs to be that’s easy to set up and maintain

Produkter som kan være med på å løse utfordringene:

Windows SBS 2003

Windows XP Pro

Office 2003 SBE

Windows Mobile Devices