I Windows ingår det käcka verktyget Teckenuppsättning. Du kan starta det genom Start-menyn->Alla program->Tillbehör->Systemverktyg->Teckenuppsättning eller genom att klicka på Start->Kör, skriva charmap.exe och klicka på OK.

Jag använder ofta Teckenuppsättning om jag tillfälligt sitter vid en dator som inte har svensk tangentbordsuppsättning eftersom det ger snabb tillgång till alla tecken som stöds på datorn - inklusive å, ä och ö.

Om du använder Teckenuppsättning på en svensk dator kanske du märker att tecknens beskrivningar inte är översatta:

Så här ligger det till: Beskrivningarna för dessa tecken - alla Unicode-tecken - finns i en fil som heter getuname.dll. Den här filen innehåller över 10 000 strängar; över 40 000 ord. Vissa strängar har uppenbara översättningar - t.ex. "Space", "Exclamation Mark" och "Quotation Mark". Andra är mindre enkla - t.ex. "Halfwidth Katakana Semi-Voiced Sound Mark", "Yi Syllable Bbiex" och "Ideographic Telegraph Symbol For Hour One".

Den här filen lades till i Windows under Windows 2000. När så skedde diskuterade vi länge och väl vad vi skulle göra. Vi hade kunnat översätta de "enkla" strängarna, de som ingår på ett svenskt tangentbord, och låta resten vara på engelska. Det hade varit ganska enkelt, men det hade också varit lite fult att ha en fil halvöversatt utan uppenbar orsak. Så då skulle vi kunna översätta hela filen. Fast som vi ser ovan är alla strängar inte helt enkla - många tecken har nog inga fastställda namn på svenska. Och förresten, vem skulle bli gladare av att vi översatte till t.ex. "Ideografisk telegrafsymbol för klockan ett" (eller vad det nu kan bli).

Till slut slog nån näven i bordet och sa "Unicode är en standard. Standarden har inte översatts till svenska. Vi på Microsoft ska följa standarder, inte hitta på egna. Därför låter vi strängarna vara på engelska". "Låter bra", sa Jesper. Mycket eftersom jag då slapp översätta 40 000 ord.

Vissa andra språk gjorde givetvis annorlunda.