For partners by a partner account manager.

This is a blog where I aim to post information that is relevant for our Swedish ISV ecosystem as well as some information that is relevant to everyone and noone.

Browse by Tags

Tagged Content List
  • Blog Post: Wake up and smell the coffee – eller ut a prya i verkligheten!

    Intressant artikel om hur ett traditionellt företag vaknar upp ur sin slummer och upptäcker att värden är annorlunda och att man måste förstå morgondagens kunder idag för att överleva imorgon. Sen menar jag inte på något vis att Facebook är svaret på meningen med livet, men Facebook är ett nutidsfenomen...
Page 1 of 1 (1 items)