Vi har precis aktiverat en kortare undersökning på vår svenska MSDN sida för att få en bättre förståelse av vad som förväntas av våra svenska "online-resurser". Jag skulle bli jätteglad om du som besöker den svenska MSDN-webben tar dig tid och fyller i undersökningen, det ska inte ta mer än 10 minuter och är något som kommer att förändra vårt beteende markant framöver.

Fyll i undersökning här!

Tack på förhand!