Nu finns den senaste CTP'n (Community Technology Preview) för nedladdning i en virtuell maskin om du vill prova på några av de tekniker som kommer att släppas i nästa version av Visual Studio. Med hjälp av den här virtuella maskinen behöver du inte installera några betor på din produktionsmiljö utan kan använda Virtual PC 2004 på Windows XP, Virtual Server på Windows Server 2003 eller Virtual PC 2007 på Windows Vista.

Värt att nämna bland det som jag anser vara viktigt i den här CTP'n är:

  • LINQ - Language Integrated Queries för VB och C#
  • ADO.NET vNext med det som verkar heta Entity Framework (tidigare EDM)
  • Förbättringar för webbutveckling med ASP.NET, till exempel AJAX
  • Ny verktyg för XML
  • Integrering av UAC-manifest vid kompilering
  • "Cider" för visuell editering av XAML
  • Kraftfullt stöd för ClickOnce vid utveckling av Office-applikationer
  • Flera förbättringar för integration av WCF och WF
  • Och ett flertal förbättringar för "Team Edition" som Dag König skriver om i sin blogg!

Länk till Visual Studio Code Name "Orcas" March 2007 CTP